Startpagina
De Crash
Het monument
Voorgeschiedenis
Crowdfunding
Informatie/Contact
Nieuws
Reacties
Media
Toespraak Nic van Baar, voorzitter
Werkgroep Monument Aircrash Westbeemster
uitgesproken op dinsdagavond 2618 t.g.v. de onthulling van het monument   


Elke voorbereiding is een abstracte uitvoering naar een doel – een weg naar een hoogtepunt.  En dat hoogtepunt is nu: De onthulling van het monument.

Wat er allemaal aan vooraf is gegaan om zover te komen is wel een bijzonder verhaal.
Het is allemaal begonnen bij dhr. Kooijman. Mede dankzij de heer Wim Kooijman staan wij nu hier. In dromen en visioenen was hij bezig met deze  vliegtuigcrash. Dat maakte dat hij aandacht voor de slachtoffers wilde vragen.
In het voorjaar van 2016 zocht hij contact met het parochiesecretariaat met de vraag of hij op 4 mei met dodenherdenking de omgekomen bemanning  van de aircrash mocht herdenken. In het kerkportaal heeft hij met symbolisch 7 aanwezigen,  het mooie lied “Amazing Craze” gezongen om de 7 bemanningsleden te herdenken.  
Op zondag 26 juni 2016 heeft meneer Kooijman tijdens een kerkdienst nogmaals stilgestaan bij het feit dat het toen 73 jaar geleden was dat het vliegtuig is gecrasht.
Je gaat erover nadenken: “Dat er ergens anders in de wereld mensen opstaan, die andere mensen willen bevrijden uit hun onderdrukking, de tirannie en overheersing. Hoe voelt dat? Is het ook deels uit avontuur?”
Er is over nagedacht en voor deze missie gekozen: De vijand verjagen. 
Heel veel mensen, de geallieerden, zijn ingezet om Nederland te bevrijden van de Duitse overheersing. Nachten aaneen vlogen de bommenwerpers vanuit Engeland ook over ons gebied naar Duitsland.
Het noodlot sloeg toe voor de ED988 , die tijdens zijn missie is raak geschoten door een Duitse jager boven IJmuiden op 6400 meter hoogte en onbestuurbaar in een glijvlucht neerkwam in Westbeemster op het weiland van de familie Scheringa midden in de nacht van 25/26 juni 1943.
De bewoners die dit van nabij zagen gebeuren werden door de Duitse politie weggestuurd. Een paar uur later gingen de bommen af met een enorme knal. Een krater van jewelste en de hele bommenwerper spatte uiteen. De motor vloog over de gebouwen van kerk en pastorie heen en kwam tegen de muur van de Kerckhaen op de grond. Alle ramen in de regio waren verbrijzeld, muren ontzet en een enorme chaos was het gevolg.
De hele ouderen onder ons kunnen dat nog herinneren alsof het gisteren gebeurde. Zo’n impact had het. De meesten hebben het vanuit de verhalen over deze gebeurtenis.
Kort na de oorlog  is er gevraagd om een gedenkteken. Echter er werd vanaf gezien omdat er geen geld was en er meerdere vliegtuigen in de Beemster waren gecrasht.
Met meneer Kooiman als start, zijn we weer bezig gegaan met een monument. Het was een zoektocht hoe, maar met crowdfunding, vele sponsors en hulp van het Historisch Genootschap, staan we nu hier. 
RTV-NH heeft er een reportage over gemaakt. Zij stelden de vraag, die misschien meer van ons hebben:  “Is het niet wat laat, na 75 jaar?” Ons antwoord is: “Nee, het is nooit te laat, beseffende dat het mensenlevens heeft gekost om ons te bevrijden. Jonge mensen die nog een heel leven te gaan hadden, hun levens zijn abrupt gestopt ter wille van ons. Daar kun je toch even over nadenken”.
Wij zijn dankbaar dat dit monument de gemeenschap in Westbeemster ons herinnert aan wat er toen is gebeurd.

We zijn hier samen vanwege meneer Kooijman die in 2016 aandacht vroeg voor de aircrash. We gingen denken over een monument. De ouderen van deze gemeenschap herinneren de crash nog goed . Het maakte indruk en vooral dat jonge mensen hierbij omkwamen voor onze vrijheid.
Het heeft twee jaar geduurd om het te regelen met hulp van velen.  We zijn erg dankbaar dat we hier zijn. Het is nooit te laat om te herdenken en dankbaarheid te tonen.                                   26 juni 2018